Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Bergwall; Linda Dahlberg; Anna Nilsson , pp. 53. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Kristina Bergwall, Linda Dahlberg, Anna Nilsson
marie.aurell@bth.se
Titel / Title: Kommunicera mera!– En studie med fokus på intern ekonomisk information
Översatt titel / Translated title: More communication! – A study with a focus on the internal financial information
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken ekonomisk information som en företagsledning i ett
större tillverkande företag förmedlar, samt verifiera om detta stämmer överens med vad produktionspersonalen har vetskap om. Vi ämnar även undersöka vad som inverkar på produktionspersonalens vetskap om denna information.

Slutsatser: Vad ledningen vill föra ut för ekonomisk information och vad produktionspersonalen har vetskap om stämmer generellt inte överens. De respondenter som har störst vetskap om den ekonomiska informationen är mer engagerade, känner större samhörighet i gruppen och är mer insatta i företagets ekonomiska situation. Gemensamt för dessa är att de alla har kontinuerliga och täta möten med roterande ansvar för att hålla i dessa samt tillgång till väl uppdaterade anslagstavlor.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: kommunikation, ekonomisk information

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson
carina.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bergwall+dahlberg+nilsson.pdf (321 kB, öppnas i nytt fönster)