Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Vasilcin; Rickard Wiren , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Daniel Vasilcin, Rickard Wiren
Titel / Title: Vad kan påverka en patient till ändrad livsstil efter hjärtinfarkt? - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Sveriges största folkhälsoproblem idag är hjärt- kärlsjukdomar och den vanligaste orsaken till att personer uppsöker akutsjukvård. Att drabbas av hjärt- kärlsjukdom
innebär ett lidande och en livsstilsförändring för den drabbade. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kan påverka en patient till förändrad livsstil efter
hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie gjordes utifrån 8 stycken artiklar där författarna inspirerades av Burnards analysmetod. Resultat: Resultatet redovisades i 4 kategorier
sjukdomsinsikt, informationskällor, socialt stöd och professionellt stöd. Det visar sig i resultatet att dessa faktorer kan påverka en patient till en livsstilsförändring, både positivt och negativt. Slutsats: Slutsatsen visade vikten av kunskap om sjukdomen samt stödet
från anhöriga och sjuksköterskan till den drabbade.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Rehabiliteringsomvårdnad, hjärtinfarkt, patient, livsstil, livsstilsförändring, kvalitativ undersökning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20080106_danielv_rickardw.pdf (2149 kB, öppnas i nytt fönster)