Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Thein; Anna Wallin , pp. 118. TKS/Fysisk planering, 2004.

The work

Författare / Author: Johan Thein, Anna Wallin
johanthein@yahoo.com, annawalle@hotmail.com
Titel / Title: The revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley Southafrica
Översatt titel / Translated title: Upprustning av Greater No 2 - ett bostadsområde i Kimberley Sydafrika
Abstrakt Abstract:

The master thesis "The revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley, Southafrica" is focused on upgrading of streets and public open spaces in a part of the township Galeshewe. The project is performed as a Minor Field Study, supported by SIDA. The area, Greater No 2, is located in the city of Kimberley in the central parts of Southafrica. The city started to develop during the diamondmining rush in the late 19th century. Greater No 2 is today a dense area (7 500 inhabitants living on 52ha)which lack public open spaces and green elements.

The proposal comprises an overall structure - a hierarchical street structure as well as three more detailed proposals for specific places.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetet "The revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley, Southafrica" behandlar upprustning av gator och offentliga platser i en del av townshipet Galeshewe. Projektet har utförts som ett Minor Field Study-projekt stött av SIDA. Området, Greater No 2, ligger i staden Kimberley i centrala Sydafrika. Staden började utvecklas under den diamant rush som startade i slutet av 1800-talet. Greater No 2 är idag ett kompakt område (7 500 inv på en yta av 52ha) som saknar offentliga öppna ytor och vegetation.

Förslaget omfattar en övergripande struktur - en hierarkisk gatustruktur, men också tre mer deataljerade förslag för specifika platser.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: overall structure, streets, streetstructure, vegetation, safety, pedestrians, unprotected roadusers, square, public open places, activities

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/23/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
anitalarsson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Kimberley, Sol Plaatje Municipality