Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Simon Magnesjö , pp. 23. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Simon Magnesjö
simon.magnesjo@gmail.com
Titel / Title: Gränsöverskridande Ljuddesign
Översatt titel / Translated title: Transcending Sound Design
Abstrakt Abstract:

Transcending sound design is possible. There are unseen possibilities and a great potential for
improvement and development in sound and music design – but there is a great difficulty
penetrating the obstacles that lies in the way for such development to take place and to exist. The
difficulties in being negotiable and productive lies more within the limits of the audience it has to
gain, than in itself. It is as though music and sound design has to evolve very slowly, in an almost
evolutionary style; one step at a time, to be accepted. A leap of a greater nature can almost never
be accepted by the audience that sets the conventions; the audience that approves the standards
of what is being used and what is contemporary and what is custom. And with this realization
another follows: it is not within music and sound design itself the greatest possibilities of
development lies, but within us!

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Gränsöverskridande ljuddesign är möjlig. Det finns möjligheter som inte ses, det finns potential till
förbättring och utveckling – men ljuddesign som är gränsöverskridande har svårt att penetrera de
hinder som ligger i vägen för att den ska kunna komma till och för att den ska kunna existera.
Gränsöverskridande ljuddesign har svårt att vara gång- och fruktbar på grund av kollektiva
begränsningar i den publik den måste vinna. Det tycks som om ljud- och musikdesign måste
utvecklas långsamt och nästintill evolutionärt, ett steg i taget för att den ska bli accepterad. Ett
större kliv kan aldrig eller nästan aldrig bli accepterat av den publik som sätter praxis, som
godkänner vad som är gångbart, vad som används och vad som är modernt. Och med den insikten
följer den paradoxala insikten att det inte är i ljud- och musikdesign i sig som de största
utvecklingsmöjligheterna och förbättringspotentialerna finns - utan i betraktarnas öron. I oss!
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: Transcending sound design, sound design, sociology of sound, psychology of sound, music sociology, music psychology, music design-

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson och Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Simon Magnesjö: contact +(46)734 400 724

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_simon_magnesjo.pdf (153 kB, öppnas i nytt fönster)