Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Ålenius , pp. 1. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Lena Ålenius
Titel / Title: test
Abstrakt Abstract:

test

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: test

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

testar att Lenas behörighet på Fysisk planering

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: