Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika L Hansson; Anna Westergren , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Ulrika L Hansson, Anna Westergren
Titel / Title: Upplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom - Litteraturstudie baserad på självbiografiska verk
Abstrakt Abstract:

När en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom förändras hela livssituationen för de närstående. För att kunna ge en individanpassad omvårdnad med god kvalitet för personer med Alzheimers sjukdom krävs en bra samverkan mellan sjuksköterskan och de närstående. Genom att få en ökad förståelse och kunskap om de närståendes upplevelser har sjuksköterskan möjlighet att möta de närståendes behov och stödja dem i vårdarrollen. Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att vårda en person med Alzheimers sjukdom i hemmet. Metoden utgår från Lundman och Graneheims kvalitativa innehållsanalys där tre självbiografier granskas och analyseras. Analysen resulterade i tre kategorier med tre tillhörande subkategorier. Kategorierna är sorg, förändrad livssituation och ljuspunkter. De närstående lever dagligen med sorgen och saknaden av det som varit. Vardagen tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom fylls av fysisk och psykisk belastning och risken för utmattning är stor. Samtidigt upplever de närstående ljuspunkter tillsammans med sin livspartner som får dem att fortsätta att orka vårda den Alzheimers sjuka personen i hemmet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Alzheimerssjukdom, kvalitativ, litteraturstudie, närståendes, upplevelser, sjuksköterska, vård i hemmet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ulrikalh_annaw.pdf (117 kB, öppnas i nytt fönster)