Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Florian Jila , pp. 59. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Florian Jila
mda99fji@student.bth.se
Titel / Title: Beslutstödssystem använt av experter
Abstrakt Abstract:

Abstract

In this report I describe the Health Care Advice Bureau?s (sjukvårdsrådgivningen) historical background, proposals for its development according to a committee from the Blekinge County Council (Landstinget Blekinge), the Health Care Advice Bureau?s cooperation with different external operators e.g. the SOS and the Care Centers [Vårdcentraler].
I account for how I, in the same county council, aided by ethnographical methods observed or investigated the following: The nurses? interaction with the patients, the nurses? interaction among themselves, the nurses? participation in the development of the system and also the computer based system?s technical qualifications.
The report describes and analyses a computer based system as a welcomed change in information ecology. The Health Care Advice Bureau constitutes an information ecology that involves a group of people and technologies which are both focused on placing the patients on the right care level.
Other terms that I have used are communication wherein ´storage technology´ and ´transportation technology´ are being used as two different communication technologies.
At the end I will round it off by presenting my own views and opinions on the Health Care Advice Bureau.

Sammanfattning

Syftet med min studie är att klargöra hur en önskad förändring i en informationsekologi, i detta fall vid sjukvårdsrådgivningen vid Blekingesjukhuset Karlshamn, påverkat personal samt vilken effekt den för dem nya teknologin haft beträffande rådgivningens effektivitet i olika avseenden.

I denna rapport beskriver jag sjukvårdsrådgivningens historiska bakgrund och arbetsgruppens vid Landstinget Blekinge förslag till dess utveckling samt även sjukvårdsrådgivningens samarbete med olika externa aktörer såsom exempelvis SOS och vårdcentralerna.
Jag redovisar hur jag i samma landsting med hjälp av etnografiska metoder observerat eller undersökt följande: sköterskornas interaktion med patienterna, sjuksköterskornas interaktion med varandra, interaktionen med datasystemet de använder, deras deltagande i systemets utveckling samt även datasystemets tekniska förutsättningar.

Rapporten beskriver och analyserar ett datasystem som en önskad förändring i en informationsekologi.
Sjukvårdsrådgivningen är en informationsekologi som involverar en grupp människor och teknologier som båda är fokuserade på att placera patienterna på rätt vårdnivå.
Andra begrepp som jag använt är kommunikation där förvaringsteknologi och transportteknologi används som två olika kommunikationsteknologier.
Avslutningsvis kommer jag att framföra mina egna åsikter och synpunkter på sjukvårdsrådgivningen.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: beslutstödssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara, Kerstin Ådahl
pirjo.elovaara@bth.se, kerstin.adahl@bth.se
Examinator / Examiner: Kristina Hanson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Blekingesjukhuset i Karlshamn
Anmärkningar / Comments:

Min tfn: 0455-20411

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandarb.2002 (991 kB, öppnas i nytt fönster)