Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Gjertz MSE-2005-10, pp. 52. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Johan Gjertz
johan.gjertz@gmail.com
Titel / Title: Säkerställning av Kunddata i ett Distribuerat System
Översatt titel / Translated title: Securing Customer Data in a Distributed System
Abstrakt Abstract:

This work presents a security analysis of a distributed software system. Relevant threats have been identified and a set of possible countermeasures are presented. The different countermeasures have been compared against each other by looking at performance, scalability, flexibility, usability and cost considerations. A prototype system has been implemented as a proof-of-concept with database encryption, logging and access control.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta magisterarbete presenterar en säkerhetsanalys av ett distribuerat mjukvarusystem. Relevanta hot har blivit identifierade och ett antal möjliga säkerhetslösningar har blivit presenterade. Lösningarna har blivit jämförda med varandra genom att titta på prestanda, skalbarhet, flexibilitet, användbarhet och kostnader. Ett prototypsystem har blivit implementerat som ”proof-of-concept” med databas kryptering, loggning och rättighetskontroll.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Database encryption, performance, VPN, Security threats

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/18/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
hakan.grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Michael Mattson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Buchner & Partner GmbH

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis_johangjertz.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)