Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonny Stråle; Stefan Valkola , pp. 30. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Jonny Stråle, Stefan Valkola
joss05@student.bth.se, stva05@student.bth.se
Titel / Title: Omfattande animationsarbete i 3D-miljö
Översatt titel / Translated title: Extensive work in 3D animation
Abstrakt Abstract:

Med ordet 'omfattande' försöker vi indikera att projektet har inkluderat de flesta aspekter som arbetas med i modern 3D-animerad film. Vi har grävt ner oss i begrepp så som modellering, texturering, UVW, benriggning, skinning & morphing varav alla har spelat in en viktig roll vårat animationsarbete.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: animation, 3d, modellering, western, cowboy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Pirjo Elovaara
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jonnystefanslutreflektion.pdf (1742 kB, öppnas i nytt fönster)