Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Bengtsson; Bartosz Bien; Carlos Cortes Gonzalez; Marcus Hansson; David Ringström; Victor Simonson Grupp.8, pp. 183. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Oskar Bengtsson, Bartosz Bien, Carlos Cortes Gonzalez, Marcus Hansson, David Ringström, Victor Simonson
utv98mha@student.bth.se, utv98obe@student.bth.se, utv98dri@student.bth.se, utv98vsi@student.bth.se.
Titel / Title: VB-400 calculation and development project
Översatt titel / Translated title: VB-400 Beräkning och nykonstruktion
Abstrakt Abstract:

Abstract

The purpose with this thesis has been to develop a new platform and to make calculations of the lifting device to wheelchair lift VB-400.
The project has been performed in association with U-LIFT AB in Backaryd.

The task formulation were:
1. Develop a suggestion to construction of a new platform made in aluminium for the wheelchair lift VB-400. The platform should be able to be used on the existing lifting-device.
2. Make stress calculations of the lifting device for the wheelchair lift VB-400.

The project with developing the new platform in aluminium has been performed in alignment with Fredy Olsson?s method for integrated product development. The parts of the method that been used are principal-construction and primary-construction.
The new platform turned out to have a weight loss of about 30% even though it has a much bigger area compared to the old platform. The aluminium-section which been used to build the floor gave the platform a new and innovative design. Despite the big reduction of weight the new platform can stand for at least the same amount of stress and torsion that the old one did. It also fulfils the norms of the factor of safety.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en ny lyftplatta till rullstolsliften VB-400 och att göra en beräkning av den existerande lyftanordningen till samma lift. Arbetet har gjorts i samarbete U-LIFT AB i Backaryd.
Problemställningen var att:
1. Utveckla ett konstruktionsförslag till en ny lyftplatta av aluminium till rullstolsliften VB-400. Lyftplatta skall kunna användas på existerande lyftanordning.
2. Utföra en hållfasthetsberäkning över lyftchassi och lyftok till rullstolsliften VB-400.

Arbetet med framtagningen av den nya lyftplattan har följt Fredy Olssons metod för integrerad produktutveckling. De delar av metoden som använts är principkonstruktion och primärkonstruktion.
Den ny konstruerade lyftplattan blev mer än 30% lättare än sin föregångare, trots att dess area blev avsevärt mycket större. Aluminiumprofilen som användes som golv ger plattan ett nyare och fräschare intryck om men jämför med det gamla sträckmetall nätet. Trots att plattans vikt har reducerats med nästan en tredjedel så har den fortfarande mycket goda hållfasthets egenskaper och en säkerhetsfaktor som uppfyller befintliga normer.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Bakgavellyft, Rullstolslyft

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: U-Lift Backaryd Sweden AB
Anmärkningar / Comments:

Oskar Bengtsson,Tel: 0455-84074
Marcus Hansson, Tel: 0455-22896
David Ringström,Tel: 0455-19170
Victor Simonson,Tel: 0455-22886