Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristin Irebring; Filippa Norrbohm 2004:01, pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Kristin Irebring, Filippa Norrbohm
Titel / Title: Musik och dans i demensvården - Kan det lugna respektive stimulera den demensdrabbade?
Översatt titel / Translated title: Music and dance in dementia care - Can it calm/stimulate the demented person?
Abstrakt Abstract:

Demens är en allmän benämning på olika sjukdomstillstånd i hjärnan. I Sverigeär ca 5 % av alla över 65 år svårt demenssjuka. Den psykosociala miljöns viktigaste syfte är att ge den demensdrabbade trygghet, harmoni och värme. Den mänskliga kontakten och den individanpassade vården är viktig för den demenssjuke. Syftet med studien var att undersöka hur musik och dans i den dagliga miljön positivt kan påverka den demenssjuke. Studien har genomförts som en litteraturstudie - innehållsanalys. Resultaten visade att musik och dans inverkade lugnande för personer med demenssjukdom på följande sätt. De demensdrabbade fick känslokontroll och harmoni infann sif. Musiken och dansen fångade deras uppmärksamhet. Vidare visade resultaten att musik och dans stimulerade personer med demenssjukdom på följande sätt. Kroppskontakten och vitaliteten ökade, de dementa tog mer initiativ och minnen framträdde. Deras kroppsaktivitet ökade och de klarade av saker de inte klarat av på flera år på grund utav sin demens. De demensdrabbade blev mer rofyllda och de visade sina sociala roller på ett tydligare sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demens, dans, musik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
thomas.eggers@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: musik och dans.pdf (1723 kB, öppnas i nytt fönster)