Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Giedre Gaileviciute; Lisbeth Jönsson; Jannice Kalnins , pp. 44. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Giedre Gaileviciute, Lisbeth Jönsson, Jannice Kalnins
Titel / Title: Motstånd och acceptans: två sidor av samma mynt. en studie av anställdas handlingar vid teknisk förändring
Översatt titel / Translated title: Resistance and acceptance: two sides of the same coin – a study of employee actions within a technological change
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår uppsats är att bidra till en bättre förståelse av teknisk förändring genom att undersöka och analysera hur anställda handlar vid införandet av ny teknik. Uppsatsen bygger på kvalitativ ansats och vi har använt oss av intervjuer och observationer som metod för att samla in empiri, som senare analyserades med hjälp av meningskategorisering och meningstolknings metoder.Vi anser att det är viktigt att behandla motstånd och acceptans tillsammans, för de samverkar och existerar i relation till varandra. Både de positiva och negativa reaktionshandlingarna bör betraktas som helhet för att få hela bilden av organisationsförändringen. Motstånds- och acceptanshandlingar är inte homogena hela tiden utan ändrar sin karaktär under förändringsprocessen. Information till de anställda vid förändring minskar inte nödvändigtvis motståndet. Ibland kan motståndet förstärkas av informationen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: organisationsförändring, motstånd, acceptans, handlingar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
mau@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gaileviciute,jönsson,kalnins.pdf (394 kB, öppnas i nytt fönster)