Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Aina Larsson , pp. 38. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Aina Larsson
Aina.E.Larsson@gmail.com
Titel / Title: SOCIAL PLANERING?- en studie av det uttryckta sambandet mellan fysisk utformning och sociala problem i miljonprogramsområden
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen behandlar uppfattningar och föreställningar om hur den fysiska miljön kan ge en positiv effekt i socialt utsatta områden. Ämnet belyses genom att presentera tidigare forsknings uppfattningar om kopplingar mellan det sociala livet och den fysiska miljön för att sedan fokusera på nutida uppfattningar om den kopplingen.

Det nutida perspektivet om uppfattningar hämtas från storstadssatsningen. Propositionen beskriver satsningar riktade att förbättra stadsdelar definierade som socialt utsatta områden i storstadsregioner. Det dokumentet analyseras genom diskursanalys.

För konkreta exempel används Tensta som geografiskt område. Tensta var ett av de socialt utsatta områden som skulle förbättras inom ramen för storstadssatsningen. Gemensamt med de övriga stadsdelarna propositionen riktades mot finns en tydlig problemformulering kring Tensta och bild av problemen där. Stadsdelarna är även alla till största delen bestående av storskaliga flerbostadshus byggda under miljonprogrammet.

I propositionen inför storstadssatsningen beskrivs mål inom den fysiska miljön. En uppfattning om hur man bäst bygger på ett socialt vis går att utläsa. Analysen av propositionen visar att storstadssatsningens föreställningar av den staden är en hållbar stad, en lagom stor stad, och en integrerad stad.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, social planering, miljonprogrammet, Tensta

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ybb5f
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
abdellah.abarkan@bth.se
Examinator / Examiner: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011larsson.pdf (3590 kB, öppnas i nytt fönster)