Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catrin Friman , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Catrin Friman
Titel / Title: Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas
Översatt titel / Translated title: Organizational change: how agile project management can contribute to reduced resistance
Abstrakt Abstract:

Metod/Method: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med kommunchefen, personalchefen, fyra medarbetare och en facklig representant i Sala kommun. Materialet från intervjuerna analyserades sedan bland annat med hjälp av två av Morgans organisationsmetaforer, Kotters 8 steg, agil projektledning och Derbys tidigare forskning inom området./ Semi-structured interviews have been conducted with the local head of government, the human resource manager, four employees and a union member in Sala kommun. The material from the interviews was then analyzed with help from Morgans organizational metaphors, Kotters 8 step, agile project management and Derbys earlier research on the area.

Slutsatser/Results: En organisationsförändring enligt agil projektledning innebar att de teoretiska rekommendationerna för hur en organisationsförändring ska genomföras följdes. Att personalen gjordes delaktig i förändringen gjorde att motståndet mot organisationsförändringen kunde minimeras vilket var den största fördelen. De nackdelar som fanns med en agil projektledning vid organisationsförändringen var i princip obefintliga i jämförelse med fördelarna./ Organizational change according to agile project management made sure that the presented theoretical recommendations on how to succeed with organizational change were followed. By making the employees take part in the change, resistance to organizational change could be minimized – this was the greatest benefit. No major disadvantages were found.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: agil, motstånd, delaktighet, organisationsförändring

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zymhu
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 11/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012friman.pdf (396 kB, öppnas i nytt fönster)