Om att publicera i Arkiv EX

Hämta folder "Om att publicera i Arkiv Ex"

1. När ditt examensarbete blivit godkänt går du till länken Lägg in/Submit" och fyller i den bibliografiska informationen om uppsatsen i de efterfrågade fälten.

Endast en post per uppsats ska skapas, även om uppsatsen författats av flera studenter. Om arbetet författats av studenter från olika utbildningsprogram måste ni lägga in information om samtliga program.

2. När du klickar på funktionen "Skicka in" skickas ett automatgenererat mail till Arkiv EX-administratören på din sektion. Administratören kollar så att den bibliografiska informationen som du lagt in stämmer. Om något inte stämmer blir du kontaktad av Arkiv EX-administratören för korrigering.

Skicka epost till:institutionsstod@bth.se

Kolla vem som är din Arkiv EX-administratör

3. Din examinator skickar en fil med ditt godkända examensarbete till Arkiv EX-administratören som därefter bifogar den till den bibliografiska informationen som du redan lagt in.

4. Efter publiceringen av examensarbetet i Arkiv EX rapporteras ditt slutbetyg in i LADOK. Räkna med att det tar minst en vecka från att du lagt in dina uppgifter i Arkiv EX tills ditt arbete syns på webben och ditt slutbetyg syns i LADOK. Om det tar längre tid och du undrar varför, kontakta i första hand din handledare.

Om Arkiv EX

I och med att du lägger in uppsatsen i arkivet blir den lätt tillgänglig och sökbar inte bara för ev. framtida arbetsgivare utan även för andra studenter på skolan, i Sverige och i världen.

OBS! Kontakta dina administratör om du inte vill att uppsatsen ska vara synlig och sökbar på nätet. Då kommer den bara att arkiveras internt.

Arkiv EX är OAI kompatibel, i framtiden kommer databasen att vara sökbar för andra OAI kompatibla databaser runt om i världen. För mer info se http://www.openarchives.org/

Observera!
För att läsa hela dokumenten i detta arkiv behöver du antingen Acrobat Reader eller Microsoft Word Viewer, Microsoft Power Point Viewer eller Frame Reader. Samtliga program är gratis. Ladda hem dem genom att klicka på namnen.

Frågor och kommentarer kring uppsatsdatabasen ställer du till:

Lena Petersson,
Biblioteket
lena.petersson@bth.se
Tel:0455-38 51 18

Sofia Swartz,
Biblioteket
Sofia.Swartz@bth.se
Tel:0455-38 51 29

 

 

 

 

About Arkiv EX

By publishing the thesis in the archive it becomes easily accessible and searchable. Not only for future employers, but also for students in Sweden and the rest of the world.

The archive is meant to function as a tool for future archiving and handling of BTH's theses, with all information gathered in one place for increased accessibility and use.

Arkiv Ex is OAI-compatible, which means that the archive will be available to other OAI-compatible databases in Sweden and around the world in the future, see http://www.openarchives.org/ .

Observe!
To view fulltext documents in this archive you may need either the Acrobat Reader or the Microsoft Word Viewer, Microsoft Power Point Viewer or the Frame Reader. All these programs are freeware. Download them by clicking the names.

For questions and comments about the electronic theses archive, contact:

Lena Ålenius,
The Library
lena.alenius@bth.se
Tel:0455-38 51 18
Sofia Swartz,
The Library
Sofia.Swartz@bth.se
Tel:0455-38 51 29
Edit

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen