HUR LÄGGER JAG IN EXAMENSARBETET?
Via en webklient (Explorer 5 eller Netscape) surfar du till adressen:
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/
Klicka på länken " Lägg in Ex. Arb." I vänsterramen
Fyll i fälten som är relevanta för din uppsats. Observera att samtliga fält markerade med en blå cirkel är obligatoriska och att du måste fylla i dem för att din uppsats ska publiceras.

Förklaring av fält:
§ Klicka i radioknappen och välj C- eller D-uppsats.
§ ISRN-nummer fältet fylls i om din institution har sina examensarbeten i en serie. Institutionssekreteraren har i så fall detta nummer.
§ Fyll i år.
§ Fyll i uppsatsens sidantal.
§ Klicka på radioknapp och välj om uppsatsen är skriven på engelska eller svenska.
§ Välj ett program. Om du inte går på något program utan läser enstaka kurs välj det program som ligger närmast den kurs du läser. Tex. Om du läser Östersjökunskap välj "Språk och kultur".
§ Välj ett eller flera ämnen som passar (högst tre´). Observera att ämnena i fältet "ämne" är grovt strukturerade. Välj det eller dem (högst 3 st.) som närmast definierat innehållet i din uppsats.
§ Fyll i uppsatsens titel med ev. undertitel.
§ Är din uppsats skriven på svenska - fyll då i titeln på engelska och vice versa. Detta fält är ej obligatoriskt.
§ Fyll i författarnamnet/n enligt formeln: Nisse Nilsson, Ann Andersson
§ Fyll i handledarens/handledarnas namn enligt formeln ovan.
§ Fyll i den handledares e-post som är knuten till högskolan.
§ Fyll i Examinatorns/examinatorernas namn enligt formeln ovan.
§ Fyll i författarens epost adress om sådan finns.
§ Välj vilken institution du tillhör.
§ Om uppsatsen är skriven i samarbete med företag eller någon organisation - fyll i deras namn och ev. adress
§ Lägg in uppsatsens abstrakt. Du kan enkelt kopiera från din originalfil. Max 500 ord.
§ Fyll i nyckelord enligt formeln: Nyckelord, nyckelord, nyckelord (max 6 st.)
§ I fältet Anmärkningar kan du skriva in adress eller telefonnummer där du kan nås eller andra liknande noteringar.
§ Bifoga din orginalfil/er. Format som accepteras är Word, FrameMaker, PDF eller PowerPoint. Detta gör du genom att klicka på knappen "Browse" (1 fil för varje browse-ruta) för att hitta din originalfil på datorns hårddisk eller i diskettstationen. När du lokaliserat din originalfil/er klicka på knappen "Send to database".Om du fyllt i fälten korrekt får du meddelandet "Tack för att du lagt in uppsatsen, NN". Under meddelandet finns två länkar tillbaka till databasen. Men observera att din uppsats ännu inte är publicerad på webben!

Informationen som du skickat iväg går nu till din institutionssekreterare som kontrollerar att de uppgifter du fyllt i stämmer. När institutionssekreteraren kontrollerat att dina uppgifter stämmer publiceras uppsatsen i databasen och finns tillgänglig för alla som har tillgång till internet.

Om du senare vill redigera uppgifterna i den inlagda posten måste du kontakta din institutionssekreterare så hjälper hon dig.Frågor och kommentarer kring uppsatsdatabasen ställer du till:
Peter Linde, biblioteket Gräsvik
peter.linde@bth.se
Tel: 0455-385103

Edit

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen