Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Lehto , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Tobias Lehto
tobias.lehto@gmail.com
Titel / Title: Aurora - Technology made to make things easier
Abstrakt Abstract:

Det började faktiskt redan hösten 2004, när jag satt och arbetade med ett av de otaliga projekt man gör under sin skolgång. Projektet gick ut på att skapa en hemsida med en digital katalog, och voilá, där föddes idén.
Sedan fortsatte jag att fundera, vända och vrida på idén, ett system för att skapa digitala kataloger och mindre presentationer som vemsomhelst skulle kunna använda. Just detta att inte exkludera de som inte kan ”Flash” från de som skall kunna redigera systemet har varit en av mina stora grundpelare, ett slags digital demokratitanke.

För att skapa systemet har jag använt ”Macromedia Flash MX” och dess inbyggda programmeringsspråk ”ActionScript”. Programmeringsspråket är inte ursprungligen tänkt att användas för att göra system, men jag tycker personligen att jag lyckats bevisa att det fungerar även för det ändamålet. Jag har även använt 3d- modelleringsprogrammet ”Alias Wavefront Maya 6.0” för att skapa viss grafik i en av systemets demonstratorer, detta för att visa på systemets potential.

Under projektet har jag försökt att hela tiden tänka enkelt och utveckla ett stabilt system med stor potential. Slutprodukten har blivit mycket mer än bara ett system, det är lika mycket en vision om en framtid där fler kan använda sig av den digitala teknologin för att synas.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Presentation, Katalog, Aurora, Actionscript, Flash, Grafik, Presentationssystem, Maya, 3d-Grafik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Applikationsutveckling för digitala medier/Application development
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Mattias Schertell, Johan Claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (122 kB, öppnas i nytt fönster)