Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Löfgren , pp. 59. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Johan Löfgren
johanlofgren@hotmail.com
Titel / Title: Konstruktion av genus i Karlskronas pingstförsamling
Översatt titel / Translated title: Genderconstructions in Karlskrona Noncomformist Parish
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen undersöker utifrån Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet hur kön utgör en organiserande och hierarkiserande princip inom Karlskronas pingstförsamling. Studien är kvalitativ och metoderna observation och intervju har använts.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: genus, religion, ojämlikhet, jämlikhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Humanistiskt program
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Johan Löfgren
Valhallavägen 2
371 40 KARLSKRONA