Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bettina Johansson; Katarina Ledberg , pp. 65. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Bettina Johansson, Katarina Ledberg
johanssonbettina@hotmail.com, katarinaledberg@hotmail.com
Titel / Title: Att effektivisera en rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter
Översatt titel / Translated title: To make a recruiting process more efficient for graduating students
Abstrakt Abstract:

Problem
På arbetsmarknaden finns kravet att den arbetssökande bör ha arbetslivserfarenhet inom ramarna för den sökta tjänsten. Saknas sådan erfarenhet finns risken att arbetsgivaren anställer en mer erfaren person.

Syfte
Syftet med föreliggande uppsats är att effektivisera rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter för att öka deras möjligheter till integrering i arbetslivet. Antagandet är att en effektivisering av rekryteringsprocessen ska skapa ett större värde för uppdragsgivaren till en så låg kostnad som möjligt.

Metod
Undersökningen är av kvalitativ karaktär där vi med hjälp av olika modeller analyserar resultatet från intervjuerna, som vi genomförde med Proffice och sex företag i Skåne och Blekinge som tidigare har anlitat bemanningsföretag i rekryteringssyfte.

Slutsatser
Vid rekrytering av en nyutexaminerad student visar det sig att en kontinuerlig kommunikation mellan uppdragsgivare och bemanningsföretag bidrar till att resultatet av tjänsten bättre uppfyller uppdragsgivarens önskemål. I ett tidigt skede av processen är det dessutom viktigt att uppdragsgivaren förses med rätt information i syfte att kunna göra eventuella förberedelser inför anställningen av studenten. Ytterligare är tiden en kritisk faktor i rekryteringsarbetet. Tiden för hur snabbt rekryteringsprocessen löper avgör vilket värde som genereras för uppdragsgivaren, ju lägre tidskostnader desto högre värde. Bemanningsföretaget bör även ständigt tillhandahålla färsk information i sina databaser och ha en öppen inställning till satsningen på nya segment, exempelvis nyutexaminerade studenter.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Bemanningsföretag, bemanningsbransch, rekryteringsprocess, effektivisering, värde

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Scott Mciver
scottmciver@yahoo.co.uk
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: d-uppsats av bettina och katarina.pdf (532 kB, öppnas i nytt fönster)