Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Khuloud Odeh; Annita Seckinger; Carina Forsman-Knecht , pp. 111. TEK/avd. för maskinteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Khuloud Odeh, Annita Seckinger, Carina Forsman-Knecht
khuloud.odeh@gmail.com; a2ndger@gmail.com; cinaknecht@gmail.com
Titel / Title: Connected Urban Development (CUD) Initiative as an Approach towards Sustainability in Urban Areas
Översatt titel / Translated title: Connected Urban Development (CUD) ett IT innitiativ som en strategi för hållbar utveckling i städer
Abstrakt Abstract:

With the increasing number of Information and Communication Technology (ICT)-based initiatives addressing sustainability in urban areas, it is important to examine the possible contributions these initiatives can make when transitioning society as a whole towards sustainability. This thesis investigates CUD‟s potential as a supportive approach to move urban areas towards sustainability, and the adjustment needed in the current strategies for alignment to a goal of global sustainability. This was accomplished by working with CUD Pilot Cities, various experts in urban development, ICT authorities and sustainability researchers. A scientific approach to the understanding of sustainability concepts provides the basis of this evaluation of the CUD initiative, the benefits and challenges, including the role of connectivity and the applicability of ICT. Within this context, recommendations were made to further improve the CUD initiative‟s effectiveness in moving urban areas towards sustainability. An ideal initiative was envisioned in relation to system boundaries and components, strategic guidelines, actions and tools - “CUD Gold” - and steps were suggested for how to make CUD more strategic in its pioneering endeavors of global urban sustainability.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Med det ökande antalet informations-och kommunikationsteknik (IKT)-baserade initiativ som riktar sig mot hållbarhet i städerna, är det viktigt att undersöka de eventuella bidrag dessa initiativ kan ge när de stödjer samhällens hållbara utveckling. Denna uppsats undersöker Connected urban developments (CUD) potential som initiativ och dess stödjande strategi för städers hållbara utveckling. Förslag till justeringar av CUDs strategi studeras och rekommendationer för bättre anpassning av nuvarande strategier till CUDs nya mål ges. Orginalstrategierna skrevs utifrån orginalmålet, reducering av koldioxidutsläpp och behövde justeras för att bättre inriktas mot det nya målet, global hållbarhet.
Detta uppnåddes genom att studera Connected Urban Development som organisation och genom att intervjua representanter från CUDs organisation, representanter för Pilotprojektsstäder, olika experter på stadsplanering, IT och hållbar utveckling (både forskare och praktiker). Ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap om hållbarhetsbegrepp utgör grunden för denna utvärdering av CUD-initiativet, dess fördelar och utmaningar, inklusive rollen för bredbandsuppkoppling och tillämpning av informations-och kommunikationsteknik. I detta sammanhang ges rekommendationer för att ytterligare förbättra CUD-initiativets effektivitet gällande städers hållbara utveckling. Gruppens forskning utgick från ett föreställt idealiskt initiativ i förhållande till systemets gränser och komponenter, strategiska riktlinjer, åtgärder och verktyg - "CUD Gold" och åtgärder föreslås för att göra CUD mer strategiska i sin banbrytande ansträngning för att stödja hållbara städer på global nivå.
Ämnesord / Subject: Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Hållbar utveckling - Sustainability\Business
Nyckelord / Keywords: Urban Development, Sustainability, Connectivity, ICT, Connected Urban Development, Framework for Strategic Sustainable Development

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Strategic Leadership Towards Sustainability
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Fiona Wright
fiona.wright@bth.se
Examinator / Examiner: Sophie Hallstedt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: ConnectedUrbanDevelopment.org
Anmärkningar / Comments:

Carina Forsman-Knecht
S. Bellevuevägen 2
371 61 Lyckeby
E-mail: cinaknecht@gmail.com
US +1 435 503 8460
Sweden +46 (0)733 629951
Skype: cinaknecht

Annita Seckinger
10620 Barnwood Lane
Potomac Maryland 20854
email: a2ndger@yahoo.com

Khuloud Odeh
address: 2501 Calvert St. NW Apt. 401, Washington, DC, 20008, USA
phones: home +1-202-332-1103, mobile:+1 301-768-1886
email: khuloud.odeh@gmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final cud thesis.pdf (1330 kB, öppnas i nytt fönster)