Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Fredlund; Daniel Hattenbach; John Olsson , pp. 71. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Martin Fredlund, Daniel Hattenbach, John Olsson
marie.aurell@bth.se
Titel / Title: Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i Sydöstra Sverige?
Översatt titel / Translated title: How has the expansion of the EU the 1st of May 2004 affected the strategy of logistic companies in southeast Sweden?
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i logistikkedjan, rederi – hamn – åkeri, förberett sig inför de nya länderna, Lettland, Litauen och Polens inträde i den Europeiska Unionen den 1 maj 2004. Vi har även valt att undersöka vilka omvärldsanalysmetoder företagen använder sig utav, hur de i så fall tillämpar dessa och ge eventuella förslag på omvärldsanalysmetoder.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose of this paper is to describe and to explain why companies in the logistic chain; shipping company – harbour – haulage contractors, prepared themselves for the new member states, Latvia, Lithuania and Poland's entrance into the European Union 1st may of 2004. We have also chosen to investigate which business intelligence methods the company’s uses, how they use them and eventually give suggestions of methods to use.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Nyckelord / Keywords: Logistisk, Logistics, Östersjön, Baltikum, Baltic, Sea, States, Blekinge, Karlshamn, Hamn, Transport, Omvärldsanalys, Business Intelligence, Strategi, Strategy, Mintzberg, Porter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén
goran.alsen@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

E-post/E-mail:
Martin Fredlund, mafr01@student.bth.se
Daniel Hattenbach, dahc01@student.bth.se
John Olsson, frh00ojo@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth_fec007_fredlund_hattenbach_olsson_040927@1600.pdf (360 kB, öppnas i nytt fönster)