Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stefan Karlsson MEE-96-02, pp. 22. Dept. of Signal Processing, 1996.

The work

Författare / Author: Stefan Karlsson
Titel / Title: Aktiva headset
Översatt titel / Translated title: Active Headsets
Abstrakt Abstract:

This Master thesis report describes how hearing protectors can give higher attentuation to low-frequency noise when using electronic filter and active noise cancelling technique. The method described is a feedback coupling by a digital or analog filter. The filterdesign and possibility to adjust the filtercoefficients to the inividual who is supposed to wear the active headsets are discussed. The properties that the transduers in the headsets ought to have are described.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det här examensarbetet på magisternivå beskriver hur hörselskydd kan ge högre dämpning för långa frekvenser genom att utnyttja elektronik och aktiv bullerdämpningsteknik. Den metod som främst presenteras är återkoppling via ett digitalt eller analogt reglerfilter. Designen av detta reglerfilter och möjligheten att anpassa filtret till den individ som skall bära skyddet diskuteras. De egenskaper högtalarelementen i hörlurarna bör ha beskrivs.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: headsets, noice cancelling technique

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Per Sjösten
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: aktiva headset.pdf (1552 kB, öppnas i nytt fönster)