Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thom Persson , pp. 53. TEK/avd. för signalbehandling, 2009.

The work

Författare / Author: Thom Persson
thompersson@gmail.com
Titel / Title: Building of a Stereo Camera System
Översatt titel / Translated title: Byggandet av ett stereokamerasystem
Abstrakt Abstract:

This project consists of a prototype of a stereo camera rig where you can mount two DSLR cameras, and a multithreaded software application, written in C++, that can move the cameras, change camera settings and take pictures. The resulting 3D-images can be viewed with a 2-view autostereoscopic display. Camera position is controlled by a step engine which is controlled by a PIC microcontroller. All communication with the PIC and the computer is made over USB. The camera shutters are synchronized so it is possible to take pictures of moving objects at a distance of 2.5 m or more. The results shows that there are several things to do before the prototype can be considered a product ready for the market, most of all the camera callback functionality.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta projekt består av en stereokamerarigg som kan bestyckas med två DSLR-kameror, samt en applikation indelad i flera trådar (multithreaded) , skriven i C++, som kan förflytta kamerorna på riggen, ändra fotoinställningar och ra bilder. Resultatet blir 3D-bilder som kan ses på en autostereoskopisk skärm. Kamerornas position kontrolleras med en stegmotor, som i sin tur styrs av en PIC-mikrokontroller. Kommunikationen mellan PIC-enheten och datorn sker via USB. Slutarna på kamerorna är synkroniserade så det är möjligt att ta bilder på objekt i rörelse på ett avstånd av 2,5 m eller mer. Resultaten visar att det är flera punkter som måste åtgärdas på prototypen innan den kan anses vara redo för marknaden. Den viktigaste punkten är att kunna få fungerande respons (callback) från kamerorna.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Elektroteknik - Electrotechnology
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: C++, multi threaded, DSLR, 3D, autostereoscopic, photography, photo rig

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 08/28/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abhihsek Ivaturi
Examinator / Examiner: Siamak Khatibi
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: eXperience3D Sweden AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis_thom_persson.pdf (620 kB, öppnas i nytt fönster)