Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristoffer Tindemark; Fredrik Thornell; Kristian Svanhall , pp. 22. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Kristoffer Tindemark, Fredrik Thornell, Kristian Svanhall
Titel / Title: Kameraövervakningssystem
Översatt titel / Translated title: Camera surveillance systems
Abstrakt Abstract:

Vi har tillsammans med polismyndigheten i Blekinge och BTH genomfört ett projekt som fokuserar på kameraövervakningen i länet. Projektet går ut på att kontrollera, undersöka och se om det går att förbättra övervakningen som redan finns runt om hos bensinstationerna. Vi gör det för att polisen ska få en bättre möjlighet att kunna hantera det övervakningsmateriel som de samlar in i stationerna när det har begåtts ett misstänkt brott. Det är genom undersökningar och besök av olika stationerna som vi har kontrollerat hur pass väl deras övervakningssystem fungerar och får en bild av hur de olika stationerna skiljer sig åt. Det är också för att få en bättre bild om hur det i dagsläget ser ut med kameraövervakningen runt om i länet. Vi ställer även frågor till de ansvariga för kameraövervakningssystemet för att få en bättre uppfattning över hur de ser på sitt kameraövervakningssystem och vad de själv vill förbättra.

Vi har närmare betraktat de lagar och regler som gäller för kameraövervakning i bl.a. butiker, bensinstationer och allmänna platser. Vilka regler som gäller för uppsättning av kameror på olika platser, inspelning, lagring, ansökningar, anmälningar och undantag.

Vi har även tagit fram några rekommendationer till de olika företagen som ska kunna hjälpa dem att förbättra sina övervakningssystem. Det kan vara saker som felriktade kameror, dålig belysning, föråldrad utrustning och lagringsmedium som kan behöva tillsyn eller förnyas. Men också kontrollera hur övervakningen sköts, säkerheten till systemet och om det finns tillräcklig med kunskap om hur systemet ska skötas. Vi har även tagit fram en standard som vi tycker att företagen bör ha i åtanke vid installation eller uppgradering av ett övervakningssystem. För att systemet ska vara till en så stor hjälp som möjligt för polisen.

Vi har kommit fram till att övervakningssystemen hos de stationer vi har besökt kan skilja sig väldigt mycket ifrån varandra. Det finns många bra och dåliga delar hos de olika företagen som de kan förbättra när det gäller kvalité och säkerhet.

Ämnesord / Subject: Säkerhetsteknik - Security Engineering

Nyckelord / Keywords: Kamera, övervakning, polisen, CCTV, säkerhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mbdn2
Program:/ Programme Säkerhetsteknik/Security Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/04/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Självständigt arbete för högskoleexamen/Diploma project, Higher Education Diploma

Context

Handledare / Supervisor: Henric Johnson
Examinator / Examiner: Henric Johnson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Polismyndigheten i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola
Anmärkningar / Comments:

Kristoffer.tindemark@gmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011svanhall.pdf (158 kB, öppnas i nytt fönster)