Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yuchen Liang; Syed Muhammad Zeeshan Iqbal MSC-2010:02, pp. 94. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Yuchen Liang, Syed Muhammad Zeeshan Iqbal
yuchen9760@hotmail.com, mzeeshan01@gmail.com
Titel / Title: OpenMPBench - An Open-Source Benchmark for Multiprocessor Based Embedded Systems
Översatt titel / Translated title: OpenMPBench - en Open-Source riktmärke för multiprocessor baserade inbyggda system
Abstrakt Abstract:

It is a new and open-source benchmark for multiprocessor based embedded system. It comprises a set of parallel implementations for seven classical algorithms that cover different computing features of general-purpose processor. The performance data including tables and figures is provided for guiding the potential users to evaluate the design of multiprocessor based embedded system.

The parallel implementations for seven applications that cover four categories are shown according to the category:

Automation and Industry Control

* Bitcount
* SUSAN
* BASICMATH

Network

* Patricia
* Dijkstra

Office

* Stringsearch

Security

* SHA

Among them, Bitcount and Dijkstra involve more than one parallel application implemented for different functions or using different strategies. Bitcount consists three parallel applications, parallel Bitcnt_1, parallel Bitstring and parallel Bitcnts, that implemented bit counting with different strategy. Three parallel applications implemented for Dijkstra. One is for all-pairs shortest paths problem. Another two are for solving single-source shortest paths problem using single queue strategy and multiple queue strategy respectively. Stringsearch consists of Pratt-Boyer-Moore, Case-sensitive Boyer-Moore-Horspool, Case-Insensitive Boyer-Moore-Horspool, and Boyer-Moore-Horspool (Case-insensitive with accented character translation) implementations.

Source code of sequential versions of these applications download from Mibench as well as the standard output based on x86-linux. For OpenMPBench, all parallel applications have been implemented in ANCI C language using POSIX threads. All libraries related to implementations are based on GNU standard library. Development environment is in UBUNTU 9.04 with 2.6.28-generic Linux kernel, GCC 4.2.4 compiler, and Emacs 22.1 editor.

On the basis of current hardware condition, a workstation with 8 processors, shipped with UBUNTU 4.2.4, is selected for experiment environment. UBUNTU is a free GNU Linux version that offers all GNU standard library and GCC has been installed by default. In conclusion, we consider this experiment environment is available to simulate the multiprocessor based on embedded systems.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det är en ny och öppen källkod riktmärke för multiprocessor baserade inbyggda system. Det innehåller en rad parallella implementationer i sju klassiska algoritmer som täcker olika datorer funktioner i allmänt bruk processor. Uppgifter om prestanda inklusive tabeller och siffror ges för att styra potentiella användare att utvärdera utformningen av multiprocessor baserade inbyggda system.

De parallella implementeringar för sju ansökningar som omfattar fyra kategorier visas beroende på vilken kategori:

Automation och industri Control

* Bitcount
* SUSAN
* BASICMATH

Nätverk

* Patricia
* Dijkstra

Office

* Stringsearch

Säkerhet

* SHA

Bland dem, Bitcount och Dijkstra omfattar mer än en parallell ansökan genomförs för olika funktioner eller med hjälp av olika strategier. Bitcount består tre parallella program, parallell Bitcnt_1, parallell Bitstring och parallella Bitcnts, som genomförs bit räknar med olika strategi. Tre parallella ansökningar genomförs för Dijkstra. Den ena är för all-par kortaste stigar problem. Ytterligare två är för att lösa enda källa kortaste stigar problemet, använder en kö strategi och flera kö strategi respektive. Stringsearch består av Pratt-Boyer-Moore, skiftlägeskänslig Boyer-Moore-Horspool, skiftlägesokänslig Boyer-Moore-Horspool, och Boyer-Moore-Horspool (små bokstäver med accenttecken översättning) implementationer.

Källkod sekventiell versioner av dessa program att hämta från Mibench liksom standard produktion baserad på x86-linux. För OpenMPBench har alla parallella ansökningar har genomförts i ANCI C-språk med POSIX trådar. Alla bibliotek i samband med implementationer är baserat på GNU standard bibliotek. Utvecklingsmiljö i Ubuntu 9.04 med 2.6.28-generic Linuxkärnan, GCC 4.2.4 kompilator och Emacs 22,1 redaktör.

På grundval av nuvarande hårdvara skick, en arbetsstation med 8 processorer, som levereras med Ubuntu 4.2.4, har valts för experiment miljön. Ubuntu är ett gratis GNU Linux-version som kan erbjuda alla GNU Standard bibliotek och GCC har installerats som standard. Sammanfattningsvis anser vi att detta experiment miljön är tillgänglig för att simulera multiprocessor baserade på inbyggda system.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Benchmark, Multiprocessor, Linux Multithread, Parallel Algorithm

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/25/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
Hakan.Grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Yuchen Liang:
phone no: 8641182120823
6-3-1, No. 44, Huabei Road Ganduan, Ganjingzi District, Dalian City, 116023, Liaoning Province, P. R. China

Syed Muhammad Zeeshan Iqbal:
phone no: 92415510275
Muhallah Gurunanak Pura, Street No: 7, House No:211, Faisalabad, Pakistan

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: openmpbench.pdf (2661 kB, öppnas i nytt fönster)