Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Granberg; Mattias Harneman , pp. 38. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Mikael Granberg, Mattias Harneman
migr01@student.bth.se, mahf01@student.bth.se
Titel / Title: Dagens företag har ett bra skydd mot överbelastningsattacker
Översatt titel / Translated title: Today’s enterprises have well protection against DDoS-attacks
Abstrakt Abstract:

Dagen samhälle är sårbarare än man ibland kan ana.
Överbelastningsattacker är attacker mot ett specifikt nätverk, och syftet är att göra
dess tjänster otillgängliga för legitima användare. Detta är något som sker varje dag
mot företag runtom i världen, och inte minst i Sverige. Media har på senare tid
uppmärksammat problemet sedan det blivit allt vanligare och vanligare bland
företagen.
Syftet med detta arbete är dels att få bättre förståelse om överbelastningsattacker är
något som prioriteras eller inte, men även att få företagen uppmärksammade på vilka
olika skydd som finns att tillgå mot överbelastningsattacker, samt att vi vill få
företagen att verkligen tänka på vilka hot som finns där ute.
Vårt mål med denna uppsats är att ta reda på vilka befintliga skydd företag i Sverige
använder sig utav för tillfället samt vilka skydd de kan och bör använda sig utav.
För att nå detta mål har vi genomfört kvalitativa intervjuer med företag som bedriver
en stor del av sin försäljning, eller tillhandahållande av tjänster, över Internet.
Detta har gjort att vi kommit fram till att företagen visserligen visst har skydd mot
överbelastningsattacker och använder sig utav dem, men bör också se till vilka andra
skydd som finns tillgängliga för dem och kan fungera bättre för just dem.
Det finns som sagt bra skydd mot överbelastningsattacker, men det gäller att veta hur
de fungerar och att använda dem på rätt sätt för att kunna utnyttja dem ordentligt.
Vi tror, och hoppas, att detta arbete kommer att kunna hjälpa företagen i framtiden att
lättare kunna stå emot överbelastningsattacker, och det är våran förhoppning att denna
uppsats kommer att komma till nytta och tjäna sitt syfte.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Överbelastningsattacker, DDoS, Skydd, Nätverk, Internet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo-Krister Vesterlund
bkv@bth.se
Examinator / Examiner: Gouhua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Mattias Harneman
Folkparksvägen 10:07
372 38 Ronneby
Mobil: +46 709 60 33 44
E-post: mahf01@student.bth.se
ICQ nr: 37440564

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dvc001_ddos_migr01_mahf01_2004-10-12_final.pdf (398 kB, öppnas i nytt fönster)