Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Andersson; Nina Gunnarsson Jessica Andersson, Nina Gunnarsson, Argument för och emot privat sjukvård, pp. 41. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Jessica Andersson, Nina Gunnarsson
Titel / Title: Argument för och emot privat sjukvård
Översatt titel / Translated title: Argument in favour of and against private health care
Abstrakt Abstract:

Title: Argument in favour of and against private health care – A scenario for a future health care with a possibly new Government

Authors: Jessica Andersson, Nina Gunnarsson

Supervisor: Thomas Danborg

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose: To describe the problem with privatizing of the health care by analyse the arguments in favour of and against private health care and describe a scenario about a future health care with a possibly new Government.

Method: Qualitative Grounded theory method, categorizing secondary facts in order to get the complete picture.

Results: The market for private health care will increase by a possibly new Government

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Titel: Argument för och emot privat sjukvård – scenario för framtidens sjukvård
vid ett eventuellt maktskifte

Författare: Jessica Andersson, Nina Gunnarsson

Handledare: Thomas Danborg

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 10 poäng

Syfte: Syftet är att beskriva problemet med privatisering av sjukvården genom att analysera argument för och emot sjukvård i privat regi och framställa ett scenario om framtidens sjukvård med hjälp av partiprogram.

Metod: Grounded-theory-metoden som är kvalitativ och innebär att man kategoriserar sekundär data som man fått fram för att få en fullständig kartläggning.

Slutsatser: Marknaden för privata aktörer kommer att öka vid ett eventuellt maktskifte.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Privatsjukvård, argument

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 10/11/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
thomas.danborg@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: argument för och emot privat sjukvård.pdf (287 kB, öppnas i nytt fönster)