Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åke Hjalmarsson , pp. 86. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Åke Hjalmarsson
ake_hjalmarsson@hotmail.com
Titel / Title: Redesigning Palacky Square to Stimulate Social Interaction
Översatt titel / Translated title: Utformning av Palacky torget för stimulans av social interaktion
Abstrakt Abstract:

Design is about aesthetics and function and in this study following a research problem: How to redesign Palacky Square with vicinity to stimulate social interaction? This study identifies characters, design strategy and implementation of social interaction.

The study area is chosen from a falsifying perspective. It is already beautiful and has people in transit, but little chosen interaction. The situation can neither be blamed on the car traffic and walkability is okay. The vicinity is included as understanding the network of public spaces.

Theory, observations and interviews creates a seven step design strategy for social interaction implemented in a redesign proposal of Palacky Square with vicinity in Prague.

Social Interaction is the awareness of communication between people. Output is serendipity important for well-being and creativity. Design strategy is creating identity, destination making, human sense, activities, diversity, social elements and communicative distances. These are implemented at and around Palacky Square as local centre movement, community store, monastery entrance, outdoor library, space separation, cute statue and more furniture.
The usefulness of the report is the summoning of existing theory and design knowledge. Providing tools for both attractiveness and interaction possibilities of public spaces.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Design handlar om estetik och funktion och i denna studie forskningsproblemet: Hur ska man omforma Palacky torg med omgivning för att stimulera social interaktion? Denna studie identifierar kännetecken, designstrategi och tillämpning av social interaktion.

Studieområdet väljs utifrån ett felsökningsperspektiv. Det är redan vackert och har människor i rörelse, men lite utav frivillig interaktion. Situationen kan varken skyllas på biltrafik eller brist på tillgänglighet. Omgivande kvarter inkluderas för att förstå nätverket av offentliga rum.

Teori, observationer och intervjuer skapar en sjustegs strategi för utformning utifrån social interaktion. Denna tillämpas i ett designförslag för Palacky torg med omgivning i Prag.

Social interaktion är medveten kommunikation mellan människor vars utfall är serendipitet, viktigt för välbefinnande och kreativitet. Identifierade
designstrategier är; skapa identitet, destinationsutveckling, sinnesupplevelser, aktiviteter, mångfald, sociala element och kommunikativa avstånd. Dessa utformas på och omkring Palacky Square genom centrumförflyttning, grannskapsbutik, ny klosteringång, utomhusbibliotek, rumsavskiljning, söt valpstaty och fler sittmöbler.
Nyttan av rapporten är sammanställningen av befintlig teori och ett nytt design verktyg för både attraktivitets- och interaktionsmöjligheter i det offentliga rummet.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: Amenities, Encounters, Meetings, Palackého námésti, Prague, Public space, Redesign, Social interaction, Urban design

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8w8l6h
Program:/ Programme Masters Programme in Urban Design
Registreringsdatum / Date of registration: 07/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
thomas.hellquist@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46 (0) 735449250

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hjalmarsson.pdf (18050 kB, öppnas i nytt fönster)