Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Persson , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Jenny Persson
temperedmoon@hotmail.com
Titel / Title: Death and Who Comes Next - A Neverwinter Nights Adventure
Abstrakt Abstract:

Följande är en översikt över mitt kandidatarbete som jag arbetade med under våren 2009. Dokumentets första del beskriver projektets mål, uppbyggnad och slutresultat samt min arbetsprocess. I del II reflekterar jag över mitt arbete och vad jag har lärt mig. Till slut finns en ordlista där en del facktermer förklaras, samt några utdrag ur designdokumentet som var en del av mitt projekt.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The following is an overview of the final project of my Bachelor’s Degree, which I worked on during the spring of 2009. The first part of the document describes the goal, creation and final result of the project, as well as the work process. In the second part I reflect on my work and consider what I have learnt. Finally there is a glossary in which some technical terms are explained, as well as a couple of excerpts from the design document that was part of my project.
Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Neverwinter Nights, modul, rollspell, skrivande, speldesign

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Falk
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_jennypersson.pdf (381 kB, öppnas i nytt fönster)