Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Hellberg , pp. 22. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Jonas Hellberg
hellbergjonas@gmail.com
Titel / Title: Soundvolume 2.0 - En prototyp för ljuddesign i spel
Översatt titel / Translated title: Soundvolume 2.0 - A prototype for sounddesign in games
Abstrakt Abstract:

Efter fyra månader som ljudpraktikant på det svenska spelföretaget Starbreeze i
Uppsala, var det dags att ta steget vidare i ytterligare fyra månader. Från
ljuddesign till scriptning, idéer och tankar, samt en inblick i hur scriptning
fungerar.
Detta arbete handlar om framtagandet av en ljuddesign-prototyp åt ett externt
företags framtida spelprojekt. En utveckling som från början var tänkt att öka
kunskaperna om scriptning, och att skapa ett sammanhängande spelscenario,
men som sedan utvecklades till att leda mycket längre.

Förklaring: Ljuddesign = Ljudläggning av någon form, i detta fall
spel.
Scriptning = Enklare programmering, kan vara saker som
händer eller saker man kan göra i spelet

Nyckelord: Soundvolume 2.0, Starbreeze, ljuddesign, spel, sounddesign, 3D

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: After four months of internship as a sound designer at the Swedish
gamecompany Starbreeze in Uppsala, it was time to take the next step in further
four months. From sounddesign to gameplay-design, ideas and thoughts, and a
look in to how scriptning works.
In this work you will follow the process in the making of a new sound designprototype
for an extern company's future game-projects. From the beginning my
goal was to learn about scriptning, and make a gameplay-scenario, but this
evolved to something much greater than expected.

Explanation: Sounddesign = Implementing sounds, making sounds
for digital media, in this case games.
Scripting = Easier programming, could be stuff that
happens or stuff you can do in the game.

Keywords: Soundvolume 2.0, Starbreeze, sounddesign, games, audio, 3D
Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Soundvolume 2.0, Starbreeze, sounddesign, games, audio, 3D, spel, ljuddesign, ljud, prototyp

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Patrik Vörén
patrik.voren@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Starbreeze Studios AB
Anmärkningar / Comments:

Mobil: 0734020183
Email: hellbergjonas@gmail.com

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_jonash_dl06_rev3.pdf (540 kB, öppnas i nytt fönster)