Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nils Rundqvist , pp. 124. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Nils Rundqvist
nils.rundqvist@spray.se
Titel / Title: Koncept i planering -definierade kvaliteter
Översatt titel / Translated title: Concept planning -defining qualities
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Detta examensarbete grundar sig på idén om att stadens byggnader, och de arkitektoniska koncept som brukas, påverkar hur det offentliga rummet används och upplevs. Valet av arkitektoniskt koncept ger genomslag också på hur det offentliga rummet uppfattas, samt vilka prioriteringar som görs i den fysiska miljön i byggnadens närhet. Det handlar dels om att byggnaders skala, exploateringsgrad och verksamheter men också om att definiera vilka kvaliteter som är önskvärt, samt vad dessa begrepp egentligen står för.
Examensarbetet ger ingen heltäckande översikt över stilformer och begrepp som förekommer inom arkitekturen och stadsplaneringen. Arbetets syfte är att visa hur koncept byggs upp, hur form definieras, samt ger exempel på hur detta kan appliceras på en specifik plats. Inventering och teoriavsnitt har resulterat i två experimentella modeller, i diskussionsavsnittet i detta examensarbete, ställs modellerna mot ett antal upplevelsevärden och olika dimensioner av stadsliv ur ett fotgängarperspektiv. Genom att genom att metodisk testa definierade förslag (experimentella modeller), kan de formmässiga estetiska dimensionerna av utformningen av staden, bättre belysas. Slutsatsen är att arbete med koncept och experimentella modeller kan ge Planeringsarkitekter ett användbart verktyg vid upprättande av exempelvis
program för arkitekttävlingar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Koncept, Arkitektur, upplevelsevärden, fotgängarperspektiv, stadsliv, gestaltning, offentligt rum, val av arkitektur, arkitekturstilar, organisk arkitektur, funktionalism

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/07/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00