Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotta Mellgren; Lena Pettersson Nygren , pp. 43. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Charlotta Mellgren, Lena Pettersson Nygren
chme07@student.bth.se, lena.pettersson.nygren@bth.se
Titel / Title: Erfarna lärares möjlighet till utveckling genom reflektion
Abstrakt Abstract:

Läraryrket är idag utsatt för flertalet förändringar som ställer krav på flexibilitet och professionalitet. Syftet med vår aktionsforskningsstudie var att öka förståelsen kring huruvida yrkesverksamma lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion som verktyg för att utveckla sin yrkesroll. De åtta gymnasielärare som deltog fick i uppgift att genomföra skriftliga, praxisnära reflektioner under tre veckors tid. Denna period avslutades med en enskild intervju. Vi gjorde sedan en tematisk analys över resultatet för att kategorisera reflektionernas innehåll, samt kopplingar till tyst kunskap. Analysen tolkades sedan med teorier för transformativt lärande och tyst kunskap som bakgrund. Den slutsats vi kunde dra var att reflektion är ett värdefullt verktyg för yrkesutveckling, och att den tysta kunskapen kan vara till stor hjälp om den synliggörs. Det är dock svårt att tydligt se ett transformativt lärande i lärarnas reflektioner, varför vi förordar en mer omfattande studie för att tydligare fastställa reflektionens möjligheter för lärare.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Pedagogy

Nyckelord / Keywords: erfarna lärare, reflektion, transformativt lärande, tyst kunskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 03/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
rose-marie.olsson@bht.se
Examinator / Examiner: Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cuppsatserfarna.pdf (696 kB, öppnas i nytt fönster)