Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robin Pettersson , pp. 105. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Robin Pettersson
Titel / Title: Föreställningen om Skeppsbron - hur rummet konstrueras, exkluderar och inkluderar
Översatt titel / Translated title: The notion of Skeppsbron - how the room is constructed, exclude and include
Abstrakt Abstract:

Arbetet handlar om hur rummet konstrueras genom diskurs och hur olika rumskonstruktioner får betydelse för det fysiska rummet, hur dessa rumskontruktioner kan exkludera och inkludera människor i våra fysiska miljöer.

Problemet undersöks genom diksursanalys av tidningen Göteborgs-posten och samrådsyttranden angående detaljplaneförslag för Skeppsbron i Göteborg eftersom det är genom diskurser av sådana slag rum får betydelse.
Resultatet av undersökningen är att rum aldrig kan vara helt privata eller offentliga och därmed alltid exkluderande vilket har att göra med att det alltid finns en dominerande grupp som kan sägas vinna den diskursiva kampen om rummets mening och betydlse. Detta får också betydelse för konkret fysisk planering och det fysiska rummet vilket exkluderar människor som inte "passar in" på ett eller annat sätt i den aktuella rumskonstruktionen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, offentligt rum, privat rum

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ykczg
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012pettersson.pdf (7879 kB, öppnas i nytt fönster)