Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Alfredsson , pp. 32. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Magnus Alfredsson
Titel / Title: Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer. En pyramidmodell jämförs med en naivmodell.
Abstrakt Abstract:

Enligt ägarstatistik har många svenska aktieportföljer en högre risk än vad de borde i förhållande till avkastningen de kan väntas ge. Avsaknaden av modeller för uppbyggnad av portföljer kanske är en orsak?
Syfte: Att undersöka om uppbyggnaden av aktieportföljer gjorda med hjälp av en pyramidmodell är bättre än uppbyggnaden av en naiv portfölj.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Nyckelord / Keywords: Aktieportfölj, Diversifiering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats 2002-11-19.pdf (207 kB, öppnas i nytt fönster)