Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Azadeh Ghazaleh , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Azadeh Ghazaleh
Titel / Title: upplevelse av lycka i parförhållande
Abstrakt Abstract:

Detta är en kvalitativ undersökning som handlar om när man upplever lycka i ett parförhållande. Undersökningens huvudsyfte är att skapa förståelse för lycka och när man upplever det. Författaren har med hjälp av intervjuer försökt besvara frågeställningen: När upplever man lycka i ett parförhållande? 5 par intervjuades och totalt spelades 10 intervjuer in och transkriberades. Intervjuerna varade 5 - 10 minuter och författaren ställde sammanlagt 8 frågor. Resultaten visar att intervjupersonerna ansåg att man är lycklig i ett förhållande när man ger varandra stöd och respekterar varandras idéer, ideal och önskemål oavsett hur olika de är era egna. Det är när ens självförtroende ökar när man är tillsammans, när man delar ansvar, även för sådant som är otrevligt och tråkigt. När man talar med varandra på ett kärleksfullt sätt, fylld av acceptans och tolerans. När man tar eget ansvar för sin egen personliga lycka för det är inte den andra personens jobb. Lyckan uppnås när man uppfyller egna drömmar och gör allt för att hjälpa den andre att uppnå sina. När man gör små saker för att behaga den andre, när man hjälper varandra att lösa problem och när man hjälper varandra att hitta tid för sig själv. Resultaten diskuteras i jämförelse med tidigare forskning.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: lycka, glädje, förhållande, parförhållande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Petri Laukka och Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: upplevelse av lycka i parförhållande.pdf (214 kB, öppnas i nytt fönster)