Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Gunnarson; Maria Johansson; Lisa Sterner ISRN:BTH-IMA-EX--2001/C-09--SE, pp. 116. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Helena Gunnarson, Maria Johansson, Lisa Sterner
lisa_sterner@hotmail.com, maria_johansson@hotmail.com
Titel / Title: Fäste för ramar
Översatt titel / Translated title: Quickhold for frames
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett snabbfäste för ramar åt Roxtec International AB på Verkö i Karlskrona.
Examensarbetet har följt metoden för Integrerad produktutveckling av Fredy Olsson. Av denna metod har två områden berörts:
Principkonstruktion samt Primärkonstruktion. Primärkonstruktionen är uppdelad i två delar där den ena behandlar komponentval och detaljkonstruktion, och den andra innefattar framtagning av prototyp och en ekonomisk kalkyl.
Problemställningen var följande: Att ta fram ett snabbfäste för små ramar. Ramarna används till kabelgenomföring till elskåp och liknande applikationer, och de kommer att innehålla Multidiametermoduler med inneslutna kablar och kompressionsenhet.
Idag fästs ramarna med hjälp av skruvar och muttrar men det nya fästet får inte utgöras av skruvar, sprintar, fjädrar och de får ej heller svetsas fast. Fästet ska vara av enkel konstruktion, lätt att montera och demontera utan hjälp av verktyg. Produkten måste även uppfylla täthetskravet IP 54, se bilaga 1.
Med hänsyn till de begränsande kraven så togs 18 principlösningar fram och de bearbetades och utvärderades med hjälp av uppställda krav och önskemål, tills slutligen bara ett förslag återstod. En prototyp tillverkades av det vinnande förslaget.
Den slutliga produkten löser uppgiften åt Roxtec och har fått namnet Barnsäker.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: snabbfäste, kabelgenomdragning, snabbfäste utan rörliga delar, ram

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Roxtec International AB
Anmärkningar / Comments:

0709530708, 0706229030

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fäste för ramar.pdf (1160 kB, öppnas i nytt fönster)