Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bilal Zahid Rana; Shahid Ali , pp. 82. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Bilal Zahid Rana, Shahid Ali
bzra08@student.bth.se, shaf08@student.bth.se
Titel / Title: OPNET Analysis of VoIP over MPLS VPN with IP QoS
Översatt titel / Translated title: OPNET Analys av VoIP över MPLS VPN med IP QoS
Abstrakt Abstract:

There are many disadvantages (cost, lack of security, difficult to manage large networks, support to non-sensitive applications, delay, etc.) associated with traditional networking, IP network, ATM and Frame relay networking. To solve this, an MPLS-based VPN networking is introduced that can work with existing deployed backbones and allow organizations to interconnect the dispersed sites and remote workers through secure links by using public internet.
In this thesis, we are trying to build a better understanding to MPLS VPN and we researched to analyze the behavior of OSPF and RIPv2 based MPLS-BGP VPN architectures by using intense VoIP traffic. Then it comes with an OPNET simulation process and scenarios for MPLS-BGP VPN. At last, the conclusion is made: OSPF based MPLS-BGP VPN architecture has lower VPN delay, background traffic Flow delay, LSP delay and point-to-point Queuing delay, and has better performance in VPN load and VPN throughput that can acquire customer satisfaction and confidence as compared to the RIPv2 based MPLS-BGP VPN architecture.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det finns många nackdelar (kostnader, bristande säkerhet, svåra att hantera stora nätverk, stöd till icke-känsliga tillämpningar, delay, etc.) i samband med traditionella nätverk, IP-nätverk, ATM och Frame Relay nätverk. För att lösa detta, är ett MPLS-baserat VPN nätverk införs som kan arbeta med befintliga sättas samman och låter organisationer för att förbinda de spridda platser och distansarbetare genom säkra länkar genom att använda publika Internet.
I denna avhandling försöker vi bygga en bättre förståelse för MPLS VPN och vi forskat för att analysera beteendet hos OSPF och RIPv2 baserad MPLS-VPN BGP arkitekturer med hjälp av intensiv VoIP-trafik. Då kommer med en OPNET simulering process och scenarier för MPLS-BGP VPN. Äntligen är den slutsatsen: OSPF bygger MPLS-VPN BGP arkitektur har lägre VPN dröjsmål bakgrund trafikflödet dröjsmål, LSP dröjsmål och punkt-till-punkt Queuing dröjsmål, och har bättre prestanda i VPN-belastning och VPN som kan få kunden tillfredsställelse och förtroende jämfört med RIPv2 baserad MPLS-VPN BGP arkitektur.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: IP, VoIP, MPLS, VPN, QoS, MPLS VPN

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8gxkky
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 05/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Magnus G. Nilsson
magnus.g.nilsson@bth.se
Examinator / Examiner: Patrik Arlos
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011shahid.pdf (4990 kB, öppnas i nytt fönster)