Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jens Björnsson; Marcus Kroon; Mats Nilsson BTH-TEKM-EX--2004/C-04--SE, pp. 77. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Jens Björnsson, Marcus Kroon, Mats Nilsson
is00jbj@student.bth.se, tb00mkr@student.bth.se, tb00mni@student.bth.se
Titel / Title: Högmonterat avgassystem
Översatt titel / Translated title: High mounted muffler sysyem
Abstrakt Abstract:

Denna rapport behandlar vårt examensarbete som genomfördes i
samarbete med Metso Dynapac. Uppdraget bestod av att ta fram ett högmonterat avgassystem för jordpackningsmaskinerna CA 252/302/402-Vibratory Roller. Dagens avgassystemsystem är bakåtmonterat och slutar
under och bakom kylaren. Ett högmonterat avgassystem finns som tillbehör och fästes på det bakåtmonterade systemet. Problemet är att befintlig ljuddämparplacering försvårar kylluftens passage genom motorrummet,vilket får till följd att en onödigt stor fläkt krävs för att få tillräckligt luftflöde genom kylaren. Vidare är det ett problem att det finns ett högmonterat tillbehörssystem. Dynapac vill endast ha ett system under ett artikelnummer. Vi använde Fredy Olssons modell för princip- och primärkonstruktion för
att ta fram en ny ljuddämparlösning. I principkonstruktionsfasen definierades produkten enligt PPOME-metoden. Olika lösningsförslag togs fram och utvärderades mot de uppsatta kriterierna. Två förslag gick vidare till primärkonstruktionsfasen där en komplett lösning av produkten fastställdes.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This report considers our thesis work that was implemented in cooperation with Metso Dynapac. The assignment was to construct a high mounted exhaust system for the CA 252/302/402-Vibratory Roller. Today’s exhaust system is pointed backwards and ends under and below the radiator. A
high mounted muffler system is available as an option and is attached to the standard muffler system. The main problem with the placement of the existing muffler, is that it makes it difficult for the cooling air to pass through
the engine-room. This makes that an unnecessary large fan is needed to get enough air passage through the radiator. Another problem is that a high mounted muffler system is available as an option. Dynapac wants one muffler system and one part number. We used Fredy Olsson’s model for
principle and primary construction to construct a new muffler system. In the phase of the principle construction the product was defined according to the PPOME method. Different proposals was presented and evaluated
against the criterions. Two proposals went on to the phase of primary construction were a complete solution of the problem were presented.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Avgassystem, Produktutveckling, Dynapac

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Virtuell produktutveckling och design/Virtual product development and design
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
ansel.berghuvud@bth.se
Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Dynapac
Anmärkningar / Comments:

Jens Björnsson 0708-353400
Marcus Kroon 0708-459597
Mats Nilsson 0709-689001