Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Rodewald , pp. 52. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Anders Rodewald
Titel / Title: Ekoby i Vetlanda
Abstrakt Abstract:

Den senaste tiden har intresset kring ekologisk bebyggelse vuxit. Passivhus är en teknik som växte fram under 90- talet och som pressenteras som ett miljövänligare och effektivare alternativ till modern regelverksbebyggelse. Men är det egentligen så?
I den här uppsatsen används teorin om ekologiska fotavtryck för att presentera, resonera kring och jämföra de båda byggteknikerna. Utöver detta pressenteras ett planförslag för exploatering av området Himlabacken i Vetlanda.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I strävan efter ett hållbarare samhälle är byggnadssektorn och bostadssektorn en viktig byggsten som kan medföra stora förändringar.
Byggnadssektorn innehåller många långa transporter och byggmateriell som är skadliga för såväl de boende som naturen.
Bostadssektorn själv stod för 34 % av energiförbrukningen 2009.

Men utvecklingen har rullat igång.
Sedan det första passivhuset byggdes i Tyskland 1991 har fler typer av ekologiska byggnadssätt utvecklats och sunda naturmaterial tas fram för att användas.
Återigen värdesätts lokal produktion med hänsyn till miljön och kvalitén.
Boverket kommer med nya krav på byggnader och dess energikonsumtion, samtidigt som passivhus har en egen standard.

Pre- fabricerade villor är förekommande vid nybyggnation av hus.
Byggprocessen sker inomhus och underlättar byggandet på flera sätt.
Maskiner, redskap och arbetskraft finns på plats, byggvaror och materiel skyddas från fukt och smuts och företaget har möjligheten att utforma en standard.

Utifrån ett ekologiskt fotavtrycks perspektiv har villaproducenterna kommit långt i strävan mot energisnåla och miljövänliga villor.
Materialval, uppförande, värmekällor, drift och inomhusmiljö medför god kvalité och samtidigt ett ekologiskt fotavtryck som minskas.

Att placera lokalt producerade varor i ett kretslopp förminskar nyproduktionen och sparar därigenom miljö, utsläpp och resurser.
Sunda material och sunt byggande bidrar dessutom till en bra inomhusmiljö och därigenom bättre hälsa.

Men trots att villor blir energieffektivare och byggs av miljövänligare material så är passivhusen ändå effektivare och miljövänligare.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Ekoby, passivhus, Vetlanda

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mlnfh
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011rodewald.pdf (3818 kB, öppnas i nytt fönster)