Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Nordenrot; Freddy Ohlqvist , pp. 59. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2002.

The work

Författare / Author: Andreas Nordenrot, Freddy Ohlqvist
mda99ano@student.bth.se, mda99foh@student.bth.se
Titel / Title: Grafisk design med kreativitet som främsta resurs : Reflektioner över en designprocess
Abstrakt Abstract:

Denna rapport beskriver vårt projektarbete på ComOpt i Helsingborg. Uppgiften har
varit att göra presentationer av företagets produkter. Det centrala i arbetet har varit
grafisk design, i det här fallet gränssnittsdesign till de presentationer vi har gjort. I vår
rapport reflekterar vi över den designprocess vi har genomgått och ställer frågor som:
Vad gör en designer till en bra designer? Och: Var får vi kreativitet och inspiration
ifrån? Det vi har kommit fram till är att en bra designer kännetecknas av förmågan att
kunna prestera bra trots bristande resurser. En bra designer är kreativ och innovativ.
Denna kreativitet åstadkoms genom att designern känner sig själv på ett bra sätt och
vet hur han eller hon ska få inspiration. Vi har kommit fram till att mycket handlar
om att strunta i det självklara och få inspiration i sin omgivning. En inspirerande
omgivning ger ofta upphov till många bra idéer.
Under vårt arbete har vi använt oss av metoder såsom intervjuer,
feedbackmöten, mock-up och storyboard med flera. Detta har hjälpt oss att sätta oss
in i produkterna, identifiera kundgrupp och designa presentationer våra klienter har
varit nöjda med.

Abstract
This report is about our work at the company ComOpt in Helsingborg. Our task there
has been to make presentations of the company´s products. The core in our work has
been graphic design, in this case on the interfaces of the presentations we have been
making. In our report we are reflecting about the designprocess we have been in and
asking questions such as: What is it that makes a good designer? And: Were do we
get our creativity and innovation from? Our conclusion is that a good designer is able
to produce good products even with the lack of important resources. A good designer
is creative and innovative. The designer knows him or herself and knows how to get
inspired and thereby get great ideas. We have noticed that we get these ideas by
ignoring the obvious and receiving inspiration through our surroundings.
During our work we have been using methods as interviews, feedbackmeetings,
mock-ups and storyboards and etcetera. This methods has helped us getting to know
the products, identify the customergroup and designing presentations that has been to
the satisfaction of our clients.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Grafisk design, kreativitet, innovativ, inspiration, mock-up

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christina Hansson, Mårten Pettersson
christina.hansson@bth.se, marten.pettersson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: ComOpt AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nordenrotohlqvist2002.pdf (2788 kB, öppnas i nytt fönster)