Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joakim Reinius , pp. 63. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Joakim Reinius
joakim.reinius@shade.se
Titel / Title: The PACT Analysis Framework. A case study of 1177.se
Översatt titel / Translated title: PACT ramverket. En studie av 1177.se
Abstrakt Abstract:

In 2010 the new Swedish national system for health care 1177.se was launched in order for users to have one place where to find health care related information. The primary stakeholders of this system, which is online based, are the counties and regions of Sweden.

The purpose of the thesis is to identify what improvements can be made on the health care system in order to benefit new technologies and in the end the users.

The main question that the thesis will address is:
* How can a PACT analysis improve the design of health the health care system 1177.se to benefit new technologies in order to be as available as possible.

The method that has been used in order to gain knowledge in the subject has been literature studies, observations, scenario building and also an interview.

The analysis of the empirical and theoretical studies has shown that more attention should be placed on people that have different disabilities and people with other origins then Sweden. People that are not so comfortable with Internet technology also is a group of people that needs to be placed in focus.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: 1177.se är det nya svenska informationssystemet för vård som lanserades 2010. Initiativtagarna är regioner och landsting i Sverige. Målet med 1177.se är att den ska bli den ledande resursen för de svenska invånarna när det kommer till information och råd om hälsa, sjukvård och tandvård.

Det senaste decenniet har Internet utvecklats så pass mycket att vården kan använda dess kapacitet för invånarna i Sverige. Regionerna och landstingen såg en möjlighet att använda en gemensam plats för alla invånare att hitta information om hälsa, sjukvård och tandvård.

Sverige har ungefär 9,5 miljoner invånare (SCB, 2011) som alla vid någon tidpunkt kommer i kontakt med det svenska sjukvårdssystemet. De kan lida av alla från sorters sjukdomar till att enbart söka information eller hitta information om vård i närområdet och leta efter fakta själva. Det finns flera olika användningsområden för informationssystemet 1177.se vilket betyder att hur man designar systemet är av yttersta vikt.

En PACT (People, Activities, Contexts, Technologies) analys strävar mot att identifiera vilka olika aktiviteter som människor gör och i vilka kontexter samt vilken teknik man använder för att ge en indikation på vad man bör tänka på då ett informationssystem designas.

Denna uppsats är ett försök att analysera informationssystemet 1177.se och ge min syn på vilka förbättringar som kan göras efter att ha gjort en PACT analys.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Informatics
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: 1177.se, Interactive Health Care System, Interactive Design, PACT Analysis

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8pgppp
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 12/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011reinius.pdf (1044 kB, öppnas i nytt fönster)