Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bane Berbatovci , pp. 35. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Bane Berbatovci
Titel / Title: Thoughts, feelings and experiences by students – a study of motivation and mental health in the individual senior high school program
Översatt titel / Translated title: Tankar, känslor och upplevelser hos elever – en studie om motivation och psykisk hälsa i det individuella gymnasieprogrammet
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att undersöka elevers tankar, känslor och upplevelser av studier inom det individuella gymnasieprogrammet. Enligt tidigare forskning och enligt teorierna framgår det att elever som går det individuella programmet har negativa tankemönster, upplever psykisk ohälsa och depressiva symtom. I undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa data analyserats. En enkätundersökning har skickats ut hos eleverna och två intervjuer har gjorts, en intervju med en lärare och en med en kurator. Resultatet visar höga procent av negativa tankemönster, depression och psykisk ohälsa hos eleverna. Samtidigt visar resultaten att negativa tankemönster kring skolan och individuella programmet förändras till det mer positiva under programmets gång. Även motivationen ökar under skolans gång för eleverna som går det individuella programmet.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Individuella programmet, tankemönster, motivation, psykisk ohälsa, depressiva symtom

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/14/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutliga versionen uppsats.pdf (292 kB, öppnas i nytt fönster)