Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sanna Johansson , pp. 82. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Sanna Johansson
Titel / Title: En studie av samrådsredogörelsen
Abstrakt Abstract:

Enligt Plan- och bygglagen är samrådet en obligatorisk del i en planprocess. Efter att ett samråd har hållits ska de inkomna synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir då en del av planhandlingarna för det aktuella planområdet. I det här kandidatabetet granskas och undersöks hur en samrådsredogörelse skrivs. Det tar sin utgångspunkt i Plan- och bygglagen, i både den nuvarande och i regeringens proposition till en ny Plan- och bygglag. Sedan har det gjorts tre olika fallstudier på tre städer, Växjö, Jönköping och Kalmar. Där undersöks de enskilda samrådsredogörelserna var för sig, för att senare kunna jämföras med varandra. Det leder till rekommendationer för hur man skriver en så bra samrådsredogörelse som möjligt.
Arbetet vänder sig främst till de som är insatta i ämnet, som kommuner, men även enskilda som är intresserade ska kunna läsa arbetet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Samrådsredogörelsen, Plan- och bygglagen, Samråd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete_kandidat_ny2.pdf (1345 kB, öppnas i nytt fönster)