Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Mölhede , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Pernilla Mölhede
Titel / Title: Barns upplevelser när föräldrarna genomgått skilsmässa - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Skilsmässor är vanligt förekommande och barns upplevelser av föräldrarnas separation handlar ofta om att de känner sig stressade och förvirrade. Tidigare studier visar, att skilsmässan medförde stora förändringar för barnen. Påfrestningar i familjesituationen efter skilsmässan påverkade barnens känslor, vilket ofta yttrade sig i en sorg efter förlusten av att inte vara en hel familj längre. Syftet med studien var att belysa barnens upplevelser när föräldrarna genomgått skilsmässa. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien redovisade att barn som erfarit föräldrarnas skilsmässa upplevde ofta mycket lidande, vissa barn upplevde välbefinnande. I studien framkom att barnen upplevde att de kände sig övergivna och skyldiga till skilsmässan och utanför i de besluten som togs. Resultatet visade att barnen kände att de förlorade kontrollen över sin egen tillvaro. Slutsatsen är att barnen upplevde otrygghet och lidande. Studien redovisade även att barnen ofta kände mer närhet till föräldrarna och upplevde ett ökat välbefinnande efter skilsmässan.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barns upplevelser, föräldrar, separation, skilsmässa

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pernillam.pdf (176 kB, öppnas i nytt fönster)