Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christofer Levall; Carl-Johan Nyblom , pp. 28. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Christofer Levall, Carl-Johan Nyblom
christofer.levall@hotmail.com, carl.johan.nyblom@hotmail.com
Titel / Title: Överbryggandet av två medier - Barnböcker som inspiration för digitala äventyrsspel.
Översatt titel / Translated title: The bridging of two media – Children’s books as inspiration for digital adventure games.
Abstrakt Abstract:

I uppsatsen analyseras interaktiva beståndsdelar använda i barnböcker, med syftet att utifrån dem skapa innovativ och anpassad game-play mekanik för digitala äventyrsspel. Under arbetet har fokus lagts på att undersöka beståndsdelarnas påverkan av mottagaren och vad de ger för mediet, samt att skapa funktioner som stimulerar spelarens nyfikenhet. Detta gör att spelaren blir drivkraften bakom äventyrsspelets narrativ. Resultatet av undersökningen är en prototyp vilken visar de funktioner som presenteras i uppsatsen, samt en diskussion kring tillvägagångssättet och vikten av att utvecklare ser bortom det egna mediet vid medieutveckling.

In this thesis interactive elements used in children’s books are analysed before being redesigned with the purpose of creating innovative game-play mechanics suited for digital adventure games. An important part of the thesis has been the exploration of these elements’ affect on the receiver and how they contribute to the medium, as well as creating game-play mechanics that stimulate the player’s curiosity. The developed mechanics result in the player becoming the driving force behind the game’s narrative. The outcome of the thesis is a prototype which showcases the developed mechanics presented in the thesis, as well as a discussion regarding the approach and the importance of developers exploring other media as a part of their development process.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Innovation, interaktivitet, utveckling, cross-media, överbryggande, mediespecifika beståndsdelar, barnböcker, äventyrsspel.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdn2u
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: chle09_cjny09_c-uppsats_i_medieteknik.pdf (523 kB, öppnas i nytt fönster)