Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Darwall; Jenny Johansson 2004:01, pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Hanna Darwall, Jenny Johansson
Titel / Title: Att möta döende patienter - er sjuksköterskans perspektiv
Abstrakt Abstract:

Se uppsats

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: döende, vårdande möte, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
helene.johnsson@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: döende patienter.pdf (1677 kB, öppnas i nytt fönster)