Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Häggquist Norsholm - i periferins mitt, Johanna Häggquist, pp. 76. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Johanna Häggquist
johanna.haggquist@gmail.com
Titel / Title: Norsholm - i periferins mitt
Översatt titel / Translated title: Norsholm - in the centre of periphery
Abstrakt Abstract:

Norsholm kan beskrivas som en bostadsort i ett lugnt och unikt läge vid sjön Roxen och Göta kanal som på sommaren lever upp i och med omfattande turisttrafik på kanalen, vilket även lockar besökande på land.

Det lilla samhället präglas av småskalighet men har närhet till en stor bostads-, studie- och arbetsmarknad. Inom regionen vill kommunerna i framtiden genom bra kommunikationer knyta samman redan etablerade orter som ett alternativ till att bygga ut nya förortsområden och i detta
sammanhang nämns Norsholm som en potentiell utvecklingsort.

Södra stambanan skär idag genom samhället, men tågen stannar inte här. Om Ostlänken blir verklighet, som innebär att Södra stambanan kan öppnas upp för pendeltågstrafik, skulle Norsholm kunna få en egen pendeltågsstation med täta avgångar inom regionen.

Flera viktiga planeringsfrågor aktualiseras beträffande Norsholms framtid, men den viktigaste är var och hur en expansion av orten kan ske, vilket föranleder en strategi som kan formuleras genom ett program.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Norsholm, Norrköpings kommun, bostadsplanering, pendeltågstrafik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Norrköpings kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: norsholm_i_periferins_mitt_lågupplöst.pdf (1561 kB, öppnas i nytt fönster)