Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michaela Lundqvist , pp. 41. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Michaela Lundqvist
lundqvist.michaela@gmail.com
Titel / Title: Frihamnen - ett planförslag
Abstrakt Abstract:

Frihamnen är ett mycket centralt beläget, gammalt handelshamnsområde, i Göteborg, som angränsar Hisingen i norr och Göta älv i söder. Området var en gång i tiden sveriges största och enda oceanhamn. När varvskrisen slog till under 70-talet drabbades Frihamnen hårt, likt många andra hamnar. Varvet och hamnverksamheten avvecklades successivt och kvar blev en stor yta mark som frigjordes för andra ändamål.
Sedan dess har diverse företag huserat i de kvarvarande byggnaderna och området har haft, och har fortfarande, funktion som arbetsplats.
Idag är Frihamnen en del av Göteborgs Stads utvecklingsområde Centrala Älvstaden, vilket är det gemensamma namnet för Norra Älvstranden och Södra Älvstranden. Arbetet med Frihamnen är i dagsläget i ett undersökande stadie och inga konkreta planer har ännu arbetats fram.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: frihamnen, göteborg, integration, barriärer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ktmyp
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Petersson Forsberg
Examinator / Examiner: Kalle Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00