Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Max Nilsson; Tim Lidåker , pp. 28. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Max Nilsson, Tim Lidåker
nilsson.max@hotmail.com, tim.lidaker@gmail.com
Titel / Title: Motivation och digitala spel
Översatt titel / Translated title: Motivation and digital games
Abstrakt Abstract:

Spelens dragningskraft har länge varit outforskad och vad som motiverar oss att spela är fortfarande svårt att definiera. Spelindustrin saknar ett ramverk för att ersätta termen ”kul” för att i stället på ett vetenskapligt sätt kunna bryta ner vad det är som får spelare att vilja fortsätta spela.
Vi har i vår undersökning tittat på orsaken till spelande, för att på så vis undersöka den grundläggande motivationen hos spelare. Undersökningen utforskar inte bara vad som motiverar spelare utan försöker även destillerar den vida använda bransch-termen ”kul” för att kunna ersätta den med termer är baserade på behovstillfredsställande teorier, som istället redogör för varför spelare blir motiverade att fortsätta spela. Vi har även använt oss av teorier om spelberoende för att kunna separera begreppen behovstillfredsställelse och spelberoende för att kunna isolera och diskutera dem separat.
Vi har med hjälp av teorier om behovstillfredsställelse genomfört en analys av två spel samt implementerat dessa teorier och slutsatser i en egen spelprototyp. Med analysen och prototypen som grund har vi ur ett utvecklarperspektiv diskuterat kring applicering av teorierna och problem som uppkommer.
Det vi kom fram till efter undersökningen är hur man som utvecklare kan anpassa teorier om behovstillfredsställelse och göra dem till en del av utvecklingsprocessen.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Spelutveckling - Digital Game Development
Nyckelord / Keywords: Behovstillfredsställelse, Spelanalys, Spelutveckling, Spelberoende, Datorspel, Motivation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdmz2
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara, Rebecka Molin
pirjo.elovaara@bth.se, rebecka.molin@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: motivation_och_digitala_spel.pdf (712 kB, öppnas i nytt fönster)