Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Hellström; Anatoly Chervyakov , pp. 43. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Andreas Hellström, Anatoly Chervyakov
is99atc@student.bth.se, is99ahe@student.bth.se
Titel / Title: Global Software Development
Översatt titel / Translated title: Utveckling av global programvara
Abstrakt Abstract:

Global Software Development is an area that has been recently highlighted. Translation is usually an issue that people associate with adapting software for a specific country but it is much more than that. Through text representation and data formatting you can go deep into cultural aspects that affect the user interface and even the core functionality.

In this thesis we will discuss just how these matters can affect development of global software. To carry out the investigation we analyzed current approaches and references and build up an extended methodology with suggestions to develop global software applications.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Utveckling av globala programvara är ett område som den senaste tiden har uppmärksammats. Översättning är vanligtvis en fråga som människor associerar med att anpassa programvaror för ett specifikt land men det är mycket mer än det. Man kan gå djupare in i kulturella aspekter som kan påverka användargränssnitt och även mjukvarans kärna.

I den här uppsatsen diskuterar vi hur dessa aspekter kan påverka utveckling av global programvara. För att genomföra vårt arbete analyserades vi först befintliga metodologier och byggde upp en utökad metodologi med förslag på hur man kan utveckla global programvara.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: globalization, localization

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai, Laurence Henesey
guohua.bai@bth.se
Examinator / Examiner: guohua.bai@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

0737 305407
0708 230374

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: global software development.pdf (732 kB, öppnas i nytt fönster)